Pliki cookie
kim jesteśmy

tester Jest to praca w zespole piszącym i utrzymującym testy automatyczne (regresyjne, wydajnościowe), w trakcie której masz możliwość uczestniczenia w pracach zespołu:
 • merytorycznego i opracowywania scenariuszy testowych oraz przeprowadzania testów akceptacyjnych;
 • technicznego, gdzie będziesz brał udział w tworzeniu i zarządzaniu infrastrukturą serwerową.
programista Weźmiesz udział w pracach zespołu tworzącego oprogramowanie w języku c#, JavaScript. Zdobędziesz doświadczenie w:
 • tworzeniu oprogramowania w najnowszych technologiach;
 • pracy z bazą danych;
 • tworzeniu automatycznych kompilacji dziennych i pracy z repozytorium kodu.
specjalista IT Podczas pracy w dziale utrzymania aplikacji internetowych będziesz miał możliwość:
 • administrowania serwerami MS Windows Server;
 • zapoznania się z zagadnieniem wirtualizacji serwerów (Hyper-V, VMware);
 • zapoznania się z budowaniem skryptów automatyzujących pracę w zakresie zarządzania serwerami oraz aktualizacji oprogramowania w środowiskach rozproszonych.
architekt Praca w dziale produkcji oprogramowania w zespole architektów systemów IT, umożliwiająca włączenie się w bieżące zadania zespołu i wykonywanie prac:
 • badawczych – rozpoznawanie nowych technologii połączone z budową prototypów aplikacji lub
 • integracyjnych – budowanie mechanizmów integracji aplikacji firmy VULCAN na potrzeby konkretnego projektu.
specjalista IT Praca w dziale produkcji oprogramowania lub w dziale testów na stanowisku lidera nowo tworzonego zespołu praktykantów. W ciągu trzech miesięcy poznasz zadania lidera zespołu wykonawczego:
 • szkolenie praktykantów;
 • zarządzanie czasem i jakością;
 • przekazywanie wytworzonych produktów kolejnym zespołom w procesie wytwarzania oprogramowania;
 • ocenę kompetencji członków zespołu.